• Logotyp

UNIPOLIMED Centrum Rehabilitacji


 • O firmie

  Przychodnia świadczy usługi medyczne finansowane przez NFZ w zakresie poradni rehabilitacyjnej, rehabilitacji ambulatoryjnej, ośrodka rehabilitacji dziennej oraz pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej. Praca zespołu,
  w skład którego oprócz rehabilitantów wchodzą: lekarze, pielęgniarki, dietetyk, psycholog oraz personel administracyjny
  w ramach obsługi pacjenta opiera się na profesjonalnej współpracy z pacjentami oraz działa według standardów
  i procedur etycznych. Personel dba, aby pacjenci czuli się bezpiecznie. Przychodnia udziela również świadczeń komercyjnych. Idąc z duchem czasu i podnosząc jakość wykonywanych usług, kadra na bieżąco jest szkolona w zakresie najnowszym metod rehabilitacyjnych. Centrum realizuje dwa projekty unijne: Wzmocnieni rehabilitacją- dłużej aktywni”  skierowanego do osób ze zdiagnozowaną chorobą układu kostno- stawowego, mięśniowego i tkanki łączne. Drugi projekt „NiezŁOMni mieszkańcy Łom-świadczenia opieki zdrowotnej w formie zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób niesamodzielnych” skierowany do osób niesamodzielnych, które z e względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność powodowaną przez chorobę neurologiczną nie mogą samodzielnie wykonywać czynności dnia codziennego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów centrum oferuje profesjonalny, nowoczesny sprzęt; wyspecjalizowaną kadrę; bezpłatny miesięcznik „ Świat Zdrowia”. Jakość świadczonych usług została wyróżniona certyfikatem. Przychodnia chętnie angażuje się w działalność społeczną uczestnicząc w imprezach organizowanych na terenie miasta. 

  CENTRUM REHABILITACJI
  UNIPOLIMED  Sp. z o.o.
  ul. Struga 13/21
  95-100 Zgierz


 • Galeria